arrow_drop_up arrow_drop_down
26 september 2016 

De zoektocht naar het absolute

We hebben denk ik allemaal het gevoel dat er meer is, iets groters. Als kind spelen we met de mysterieuze concepten van oneindigheid en eeuwigheid. Soms stellen we onszelf vragen over God of over de dood.

Ik was niet godsdienstig opgevoed, dus ik had geen specifieke opvattingen over het leven na de dood. Ik dacht er vaak over na hoe het zou zijn om dood te zijn, nooit meer bewust te zijn, voor eeuwig. Dat is een beangstigende gedachte.

Verlangen naar heelheid

Een deel van ons is altijd aan het vragen en zoeken. Wie ben ik, waar ga ik heen, waar gaat dit allemaal over, waarom ben ik hier? Als we veel over dat soort dingen nadenken, worden we inderdaad bang.

Het is niet alleen heimwee, we kunnen dat zoeken en vragen ook zien als een verlangen naar heelheid en vervulling. Voor sommige mensen is het een verlangen naar perfectie. Voor anderen, zoals in mijn geval, gaat het om bevrijding, om vrij worden.

Voor sommige mensen is het waarheid met een grote W of het Goddelijke of God, het absolute of de werkelijkheid. Voor anderen is het verlichting of ontwaken.

De werkelijkheid is niet grijpbaar

Er zijn vele namen voor deze Waarheid, die het transcendente is. We gebruiken veel woorden om het ongrijpbare te (be)grijpen. Het probleem is dat het ongrijpbaar is omdat er voor grijpen twee dingen nodig zijn: iets wat gegrepen wordt en iemand die grijpt.

En de werkelijkheid is niet twee, ze is niet dualistisch. Ze is niet grijpbaar, ze is voorbij dat wat grijpt en dat wat gegrepen wordt. Daarom is het onmogelijk haar te grijpen.

Daarom ook hebben we niets aan onze gebruikelijke manier van zoeken als we aan een zoektocht naar het absolute beginnen. We moeten op een of andere manier de dualiteit overstijgen.

We zijn nooit weggeweest

Er zijn tot nu toe twee manieren bekend waarop dat kan gebeuren: door goddelijke genade – als we bij het zoeken (of niet zoeken) worden geraakt door het Goddelijke – of door continue inspanning, jaren van zoeken, meditatie, gebed, net zolang totdat we er op een gegeven moment, per toeval, door ons karma, ineens zijn.

Als we er zijn, realiseren we ons dat we er altijd al geweest zijn. Dit is ons thuis, en we zijn nooit weggeweest. Deze bewustzijnstoestand is altijd aanwezig en altijd toegankelijk. Als dit bewustzijn in ons ontwaakt, is dat niet meer en niet minder dan ons realiseren wie we werkelijk zijn.

Uit: Big Mind Big Heart – Dennis Genpo Merzel – Uitgeverij Asoka, 2008

Website uitgeverij Asoka: www.asoka.nl

Dennis Genpo Merzel op Youtube over het Big Mind proces:

 

Valere De Brabandere
Door

Valere De Brabandere

op 12 September 2015

- Het enige absolute 'zijn' is dat van de eeuwige, absolute en noodzakelijke wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere... ; terwijl al het overige, dat is, niet absoluut of noodzakelijk is of moet zijn en aan die logos contingent moet zijn . - Bijgevolg, wat men god kan noemen is niets anders dan die eeuwige wil van die eeuwige wetmatigheden. ; die als wil, net als onze wil tot energie kan overgaan ; energie, die dan verder staat voor massa, materie en de ' dingen' zelf. - E=mc2 wordt aldus E=mc2=Psy; waar Psy staat voor die absolute wil... - God kan men aldus zien als die absolute wil. ; een nieuwe 'logos'; die wel slechts in vormen of begrippen van 'ietsisme' kan gezien of begrepen worden. -Maar te leven volgens die absolute 'wil' of logica kan dan wel een nieuwe en andere ethos of moraal worden om voor te leven '

Valere De Brabandere
Door

Valere De Brabandere

op 10 March 2019

- besluit filosofie en religie kan zijn : “ er is meer”... Valere De Brabandere.

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina