arrow_drop_up arrow_drop_down
9 juli 2016 

Zelf-realisatie en Bewustzijn

Als je je fascinatie verliest voor alle verhalen en problemen waarmee het denken je probeert af te leiden, dan kan je aandacht zich ontspannen in het Nu. En daar is zelden een écht probleem. Problemen bestaan feitelijk alleen maar in ons denken.

Wanneer je bent afgestemd op het huidige moment, dan functioneer je op je best; het is alsof er een intelligentie ontwaakt van waaruit je leven zich op een natuurlijke, moeiteloze manier voltrekt. Geen wonder; je hoofd is vrij en beschikbaar voor wat zich op dit moment aan je voordoet. Dit is je natuurlijke staat. Het enige wat deze helderheid in de weg staat zijn de verwarrende, angstvallige verhalen en ideeën waar je denkapparaat je in wil laten geloven. Dit houdt je aandacht gevangen.

Het geloof in een afgescheiden Ik of ego

Erik van Zuydam | Dit MomentHet meest diepgewortelde idee dat de herkenning van je natuurlijke staat overschaduwt, is het geloof een afgescheiden, beperkt persoon (Ik of ego) te zijn. Maar is dit werkelijk wie je bent? Zou het kunnen dat dit slechts een schijnidentiteit is, gecreëerd door het denken? Ben je werkelijk dat beperkte, afgescheiden persoontje? Zou het kunnen dat dit hele ik-bouwsel niet meer is dan een verzameling ideeën en definities over onszelf?

Wat blijft er over zonder al deze ideeën? Het Ik is in de kern niet meer dan een fundamenteel gevoel van tekort, afgescheidenheid en onzekerheid. Hierdoor verkrampen we. We verliezen het vertrouwen dat we worden gedragen door het leven en sluiten ons zo af voor de natuurlijke intelligentie die we tot onze beschikking hebben. We denken ons door het leven te moeten worstelen door middel van controle, strijd en manipulatie. Steeds maar op zoek naar een toekomstig geluk, een toekomstige bevrijding.

Zelfrealisatie

Wat nu, als dit Ik-concept niet meer blijkt te zijn dan een denkbeeld, een optische illusie? Dan zou alle innerlijke strijd wel eens stil kunnen vallen en staan we plotseling oog in oog met onze wezenlijke natuur van stilte en vrijheid. Zelfrealisatie is het doorzien van de door het denken geconstrueerde identiteit. Het herkennen van je ware natuur als bewustzijn valt hiermee samen. Dat wat je ‘Ik’ noemt is niet meer dan een gedachte die op dit moment verschijnt.

Je neemt het waar. Maar ben jij een waarneming? Ben jij dat wat waargenomen wordt, of ben je het waarnemen zelf? Dit waarnemen is het grote mysterie. Het denken kan het niet bevatten of be-grijpen. Bewustzijn omvat het denken, het gaat eraan vooraf. Zoals geluiden verschijnen in de stilte, zo verschijnen (en verdwijnen) gedachten in bewustzijn. Bewustzijn zelf wordt er niet door aangetast.

Het einde van het persoonlijke lijden

Wanneer we onze werkelijke identiteit herkennen als de stille aanwezigheid in onszelf die ruimte geeft aan alle gedachten, alle gevoelens en sensaties, komt er een einde aan het persoonlijke lijden. De denkmachinerie in het hoofd is niet meer bij machte om ons echt te raken. Het leven lijkt plots een stuk minder zwaar en serieus. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het plotseling een geheel verzorgde reis…

Uit: Erik van Zuydam – aankondiging NU-dialogen

Zondag 19 mei 2019: Non-dualiteit praktisch benaderd – Bijeenkomst met Erik van Zuydam >>>

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina