Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
Direct Toegang
X
Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
50% Complete
Mindfulness & Non-dualiteit

Page content

Tijdschrift InZicht

Bewustwording door zelf-onderzoek

InZicht is een tijdschrift over non-dualiteit dat driemaandelijks verschijnt in Nederland en België. Het is niet gebonden aan een bepaalde religieuze of spirituele traditie en geeft verschillende non-duale zienswijzen een plaats om de lezer te prikkelen tot een verdere bewustwording. InZicht is gericht op het doen wegvallen van beperkingen, en op bevrijding door zelfkennis.

InZicht wil een breed spectrum bieden van ‘wegen’ en verwijzingen naar non-dualiteit. In deze verschillende benaderingswijzen kan iedere lezer, ongeacht zijn achtergrond of kennis, iets vinden dat, voorbij alle kennis, het wonder en mysterie van het Zijn levend houdt.

Ontstaan en doelstellingen

In mei 1999 verscheen het eerste nummer van InZicht, een voortzetting van het blad Zien, dat door Raf Pype uit Roeselare, ook nu nog redactielid, werd verzorgd. Centraal in alle interviews en artikelen staat het onderzoek naar de aard van onszelf, met als richtpunt de vraag ‘Wie ben ik?’. InZicht wil daarbij niet gebonden zijn aan een bepaalde spirituele of religieuze traditie, maar zoekt naar die teksten, gesprekken en interviews die verwijzen naar non-dualiteit, naar momenten waarin deze non-dualiteit wordt ervaren.

Het blad wil een klankbord en podium zijn voor degenen die actief bezig zijn met zelfonderzoek en een rechtstreekse beleving van non-dualiteit. Hoewel de opmaak en toon van de verschillende teksten soms grondig verschillend zijn, kan het met regelmaat opnieuw horen en lezen van verschillende verwoordingen een opening zijn naar het ervaren van eigen inzicht. In die zin is het tijdschrift InZicht dan ook tijdloos.

Recensenten InZicht

Wie zelf regelmatig een (nieuw) boek over advaita/non-dualiteit leest, en graag op regelmatige basis een goed onderbouwde recensie wil schrijven daarover, mag steeds contact opnemen met de redactie van InZicht (contactgegevens op website InZicht).

Meer informatie

Voor meer informatie, abonnementen, aanvraag gratis proefnummer… kunt u terecht op de website van InZicht:

www.inzicht.org