arrow_drop_up arrow_drop_down
27 januari 2016 

The Second Awakening - Rupert Spira

De meditatie, ‘The Second Awakening’, nodigt ons uit om tot een ‘tweede ontwaken’ te komen. Wanneer we tijdens de nacht een droom beleven, dan beseffen we op het moment zelf helemaal niet dat het eigenlijk maar een droom is. 

Dit wordt pas duidelijk wanneer we ontwaken, dan wordt het plots heel duidelijk dat alle belevenissen in de droom niet echt plaatsvonden, ze bestonden slechts in onze geest.

Let wel, hiermee bedoelt Spira niet dat je de droom niet ervaren zou hebben, ‘your experience was very real’: het ervaren van de droom was echt. Het is cruciaal hier goed het onderscheid te maken. Je hebt wel degelijk gedroomd, de droom heeft plaatsgevonden. Maar de wereld die in de droom aanwezig was, en die leek te bestaan uit allerlei materiële objecten in een drie-dimensionale ruimte, die wereld blijkt bij het ontwaken ‘s ochtends helemaal niet bestaan te hebben.

Het ervaren was echt, maar de materiële werkelijkheid in de droom bestond eigenlijk puur in je geest. ‘It was made out of mind, not matter’: de hele ervaring was puur mentaal.

Elke ervaring speelt zich af in onze geest

Dit ‘eerste ontwaken’ is voor iedereen makkelijk te volgen, ‘s morgens is het onmiddellijk duidelijk dat het ‘maar’ een droom was. Maar dan komen we als persoon, als een ‘ik’, in de waaktoestand terecht. Onze zintuigen worden wakker, en er bereiken ons allerlei signalen uit een ‘externe’ wereld, een schijnbaar materiële wereld in ruimte en tijd.

Rupert Spira nodigt ons nu uit om door nauwgezet onderzoek van onze waarneming tot de ontdekking te komen dat die hele wereld die we in de waaktoestand beleven ook een mentale ervaring is. Net als onze droom ‘s nachts. Hier komen we dus tot een ‘tweede ontwaken’.

Alle gedachten, gevoelens, zien, horen, smaken, ruiken en aanraken vinden plaats in onze geest. Wij kunnen nooit buiten onze geest. Elke ervaring speelt zich af in onze geest, of het nu een gevoel of een gedachte is in ons, of allerlei objecten in de ‘wereld’ die we via de zintuigen ervaren als buiten ons.

Er bestaat dus eigenlijk geen afgescheiden ‘ik’ dat los staat van ‘de wereld’. En het is het denken van onze geest dat betekenis geeft aan die hele wereld die we ervaren. Zodra we denken zitten we in de wereld van dualiteit. Ik zie een ‘lelijk’ schilderij. Maar datzelfde ‘prachtige’ schilderij wordt even later door een vurig bewonderaar gekocht.

Het schilderij kan niet tegelijkertijd ‘lelijk’ en ‘prachtig’ zijn, er bestaat dus geen objectieve werkelijkheid buiten onze geest, een werkelijkheid of een wereld die los van onze geest bestaat.

Alles verschijnt en verdwijnt in Puur Bewustzijn

Rupert Spira - rupertspira.com | Dit MomentAlle vormen en ervaringen zijn tijdelijk, ze verschijnen en verdwijnen in Puur Bewustzijn. Het is Puur omdat het alles laat verschijnen en verdwijnen maar zelf nooit beïnvloed wordt. Gevoelens, gedachten, zintuiglijke waarnemingen: ze komen en gaan in Bewustzijn. Maar Bewustzijn komt en gaat nooit, ook niet in de diepe slaap, Bewustzijn IS.

Bewustzijn heeft de persoon niet nodig, wel andersom. De ‘ik’, de ‘persoon’, verdwijnt volledig in de diepe slaap. Maar Bewustzijn slaapt nooit, het is de persoon die weer wakker wordt in Bewustzijn. Vanuit het standpunt van Puur Bewustzijn, dat wat we werkelijk zijn, is de waaktoestand ook slechts een mentale ervaring, een droom. Dit inzien en diepgaand ervaren is een ‘tweede ontwaken’.

Tekst opgesteld door Filip De Loof voor de Inspiratiegroep Non-dualiteit Brugge.

De meditatie ‘The Second Awakening’ komt uit ‘The Light of Pure Knowing’, een verzameling van 30 meditaties van Rupert Spira over de essentie van non-dualiteit. Verkrijgbaar in een box met 6 CD’s om te beluisteren en een boek dat alle teksten van de meditaties bevat.

Website Rupert Spira: www.rupertspira.com

 

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina