arrow_drop_up arrow_drop_down
11 juni 2015 

Overgave is vrijheid

Je kunt niet vrij zijn als je blijft zoals je bent, want ‘zijn zoals je bent’ is je beperking. Je ego is je beperking. Je kunt alleen vrij zijn als je ego verdwijnt. Het ego is de gevangenis. Met overgave wordt bedoeld dat je ego het opgeeft, dat je de scheidsmuur opheft en één wordt. Dat is de werkelijkheid.

Wat je uit handen geeft is maar een droom, een idee, iets onechts. Je geeft niet de werkelijkheid maar een onechte benaderingswijze op. Zodra je die opgeeft, word je één met het bestaan. Dan is er geen strijd. En als er geen strijd is, heb je geen beperking. Dan is er nergens een gevangenis, nergens een grens te bekennen. Dan ben je niet afgescheiden. Je kunt niet verslagen worden, want er is niemand die verslagen kan worden.

Afscheiding is gevangenschap, eenheid is vrijheid. Niet dat jij vrij wordt, jij bent er niet meer. Er is pas vrijheid als jij er niet bent. Vrijheid betekent dus niet dat het ego vrij is. Vrijheid is bevrijd zijn van het ego.

Het tweede punt dat je moet begrijpen is dat je je niet aan iemand overgeeft, je geeft je eenvoudig over. Er is niemand die je overgave aanneemt. Als er wel iemand is aan wie je je overgeeft, dan is het een vorm van slavernij. Omdat het zelfs al moeilijk is je over te geven aan een god die nergens te vinden is, staat er in de geschriften: ‘Geef je over aan de Meester.’ Een meester wordt pas een Meester als hij niet is. Hij is tot niet-zijn gekomen, er is niemand. Als je je dus overgeeft aan een Meester, dan geef je je aan niemand over.

Als je dat kunt begrijpen, dan hoef je je aan niemand over te geven, je geeft je dan eenvoudig over. Dan hoef je niet van iemand te houden, je hebt eenvoud lief.

Osho, uit het boek ‘Vingerwijzingen – Tien jaar InZicht’

Danny Senesael - openhemel.be

Tekst geselecteerd door: Danny Senesael
Danny Senesael heef kennis van non-dualiteit, advaita, dzogchen, mindfulness en schrijft recensies voor het tijdschrift InZicht.
Hij is ook EFT Master Practitioner, begeleidt mensen om emotionele blokkades op te lossen en is gespecialiseerd in traumaverwerking.
Zie www.openhemel.be.

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina