arrow_drop_up arrow_drop_down
9 september 2016 

Openstaan voor wat is

Als men honderd jaar geleden had geweten hoe we nu leven, zou men ongetwijfeld gedacht hebben dat ieder mens nu gelukkig is. Inmiddels hebben we wel zowat alles wat ons hartje begeert. En zijn we nu gelukkig? Nee, we zijn het nog steeds niet, en we zullen het ook nooit worden.

Maar steeds weer denken we: straks, als de kinderen het huis uit zijn en ik met pensioen ben, dan… Op het laatst sta je je eigen kist uit te zoeken en denk je nog dat dat je gelukkig zal maken. Het is een eindeloze frustratie en het staat volkomen in tegenstelling tot wat spiritualiteit in haar essentie is: openstaan voor wat is en daarin leven.

Het leven is totale kwestbaarheid

Is je hart liefdevol genoeg om te zien dat het ‘ik’ als individu een schijngestalte is? Zie je dat je in werkelijkheid oneindig veelomvattender bent dan wat die schijngestalte suggereert? Als dat zien je passie wordt, is er eigenlijk niets meer nodig dan te doen wat je in het leven te doen staat, te leven zoals het zich aandient. Enthousiasme, verwondering, vertedering, verdriet, vreugde, gemis, angst, verwarring, ziekte, kwetsbaarheid zijn de wezenlijke ingrediënten van het bestaan.

De onophoudelijke hang naar geluk, die suggereert dat je aan de genoemde ingrediënten kunt ontsnappen, frustreert het leven juist. Hoe moet je in vredesnaam de persoon die je denkt te zijn, maar waar je geen naam aan kunt verbinden, gelukkig maken?

Er zijn gelukkige ogenblikken die verschijnen in jou, maar als het kind dat naar je lacht verandert in een kind dat sterft, dan verschijnt er diep verdriet in je. Dat is het leven. De totale kwetsbaarheid die buiten elke interpretatie om volkomen zichzelf is, dient zich elk ogenblik aan.

Laat de zee en de wolken spreken

Als er in de spirituele zoektocht gesuggereerd wordt dat ontsnappen aan die kwetsbaarheid mogelijk is, noem ik dat boerenbedrog. Dat soort uitspraken staat slechts in dienst van het bevestigen en bestendigen van de bestaande hiërarchie, van de ongelijkheid tussen de ‘verlichte’ en de ‘niet-verlichte’.

In het besef van het ontbreken van elke hiërarchie zeg ik iets anders: ga met me mee en laat de zee en de wolken spreken, of de bomen in het bos.

Uit: Jan van den Oever – Ik weet niet wie ik ben (uitgeverij Samara, 2011)

Zondag 26 november 2017: Satsang met Jan van den Oever >>>

Bekijk ook deze opname waarin Jan het heeft over de essentie van het bestaan en over innerlijk geluk:

José Reintjes, Poppel
Door

José Reintjes, Poppel

op 11 February 2018

Prachtige video van Jan v.d. oever, ook over meditatíe is een zeer duidelijke video van hem.

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina