arrow_drop_up arrow_drop_down
21 januari 2016 

Nu-meditatie: de leegte van bewustzijn

In de praktijk richten we onze aandacht en analyse meestal op de inhoud van onze ervaringen. Dit kunnen zowel de wereld om je heen als ervaringen in jezelf zijn. Het is interessant om ook stil te staan bij de waarnemer van alle ervaringen, bij het bewustzijn zelf.

Er is iets in je wat al je ervaringen registreert en gewaar is. Deze toeschouwer of getuige noemen we bewustzijn. Sensaties in het lichaam, zintuiglijke waarnemingen, gevoelens, gedachten, verbeelding en emoties worden allemaal in en door bewustzijn waargenomen. Bewustzijn is de enige onveranderlijke en altijd aanwezige factor in je leven.

Je kunt bewustzijn vergelijken met de lucht waarin het weer zich verplaatst. Het weer verandert continu, maar de lucht waarin het weer zich verplaatst nooit. Zo ook is de content die in bewustzijn verschijnt continu in verandering, maar bewustzijn zelf nooit.

Tijdloze ruimte en leegte

Wanneer je een geluid hoort, is de ervaring van het horen voortdurend in verandering, maar het horen en de ruimte waarin gehoord wordt is onveranderlijk en van zichzelf dus leeg. Bewustzijn wordt daarom vaak omschreven als de leegte (emptiness), het niets, de stilte, het niet-weten, de getuige, het pure gewaar zijn, spirit, het nu, awareness of als de pure toeschouwer in jezelf.

Wat is deze tijdloze ruimte en leegte precies die al je ervaringen aanschouwt en het enige onveranderlijke en altijd aanwezige element is in je leven? In deze oefening mediteren we op de aard en werking van bewustzijn zelf.

Mediteer op de leegte van bewustzijn

ABC van meditatie - Mark Teijgeler | Dit MomentGa zitten in een comfortabele en alerte meditatiehouding, sluit je ogen en kom tot rust. Maak eerst contact met je lichaam en breid dan de aandacht uit naar al je zintuigen en vervolgens naar het totale hier en nu. Surf mee op alles wat er nu gebeurt en ontstaat en wat je nu waarneemt. Je neemt de positie van puur bewustzijn in. Iedere ervaring is welkom. Je hoeft niets te benoemen, te beoordelen of te begrijpen. Alles wat je waarneemt maakt deel uit van de meditatie (dus ook gedachten, weerstand en afleidingen).

Het getuige zijn van je huidige ervaring – het bewustzijn – is geen staat of iets wat je kunt bereiken, verliezen of beïnvloeden. Als je maar weinig of iets negatiefs lijkt waar te nemen of het gevoel ervaart dat je er niet goed bij bent met je aandacht is dat immers de ervaring van het heden die in bewustzijn ervaren wordt. Wanneer je ervaart dat je steeds meer kunt ontspannen in en overgeven aan het pure ervaren, kun je aandacht geven aan het gegeven dat er iets in je bewust is van je huidige ervaring.

Waar bevindt zich de getuige van je huidige ervaring – je bewustzijn – in je? Wanneer je een centrum gevonden hebt, stel jezelf dan weer de vraag waarvanuit dat centrum wordt waargenomen. Dit kun je een aantal keren herhalen. Is het überhaupt mogelijk om bewustzijn te kunnen ervaren of lokaliseren? Begrijp je waarom bewustzijn soms als de leegte wordt omschreven? Hoe ervaar je het om te ontspannen in het pure waarnemen en daarmee de positie van puur bewustzijn? Neem de tijd om op je gemak de oefening af te sluiten en voor jezelf te evalueren.

Uit: ABC van meditatie (Mark Teijgeler – Aerial Media Company B.V. – maart 2015)

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina