arrow_drop_up arrow_drop_down
3 april 2018 

Meditatie: Non-dualiteit, verdwijnen van dualiteit (Stephan Bodian)

Deze meditatie, die elementen van verschillende meditatietechnieken combineert, brengt je naar een volledig besef van de onbegrensde, non-duale aard van de realiteit. Dat wil zeggen dat de meditatie het ondeelbare karakter aantoont van zelf en de ander, subject en object, wie ervaart en wat ervaren wordt.

Verplaats de aandacht van je gedachten naar wat je in je lichaam voelt. Voel hoe je lichaam in contact is met de stoel. Voel je voeten op de grond en je handen op je dijen. Voel je armen, benen, nek en hoofd, voel je borst en buik, en hoe die voortdurend op en neer gaan en hoe je aandacht meebeweegt.

Als je nauwkeurig kijkt, kom je misschien tot het besef dat het enige dat je van je lichaam echt kan kennen de zintuigprikkels zijn die je nu ervaart. Al het andere is jouw projectie, het beeld dat je mind gebruikt om de gaten op te vullen. Als voorbeeld: je ervaart niet je hele arm, je voelt alleen bepaalde prikkelingen in de buurt van waar jij aanneemt dat je arm zich bevindt en daarop projecteer je het beeld van een arm.

Alles verschijnt in open ruimte

Het is als een pointillistisch schilderij. Op een ontelbaar aantal gekleurde stippen projecteren we een waterlelie, een vrouw of een gebouw. Net zo projecteer je het concept ‘been’ of ‘hoofd’ op een verzameling zintuigprikkels. Laat deze projecties, deze concepten gaan en volg zonder interpretatie gewoon de zintuigprikkels zoals ze zijn.

Merk op dat de omgeving van die prikkels open ruimte is, waar geen enkele prikkel bestaat. In feite is er meer ruimte dan prikkels. Zij spelen en dansen hun dansje in deze ruimte. Als je naar dat spel in de onbegrensde ruimte kijkt, zal je misschien beseffen dat je niet echt een duidelijke scheidslijn kunt vinden die binnenkant en buitenkant van je lichaam markeert. Er is alleen dit ononderbroken veld van zintuigprikkels in de ruimte. Merk op dat gedachten en gevoelens in dezelfde ruimte spelen, net als de prikkelingen.

Richt nu je aandacht naar de ruimte zelf. Blijf in Zijnsbesef waarin gedachten, gevoelens en zintuigprikkels verschijnen en verdwijnen. Wees de open, kale, onbegrensde en ongrijpbare ruimte.

Er is geen scheiding tussen bewustzijn en wat erin verschijnt

Blijf die ruimte en onderzoek de ervaringen die zich daarin afspelen. Is er, afgezien van deze ervaringen, iets meer wat je direct te weten kunt komen over de buitenwereld en wat niet een gedachte of concept is? Is het niet zo dat de buitenwereld op dit moment zuiver en alleen bestaat uit jouw ervaring? Al het andere is in jouw verhaal een projectie.

Als je je ervaring onderzoekt, kun je dan een verschil vinden tussen bewustzijn en wat daarin verschijnt? Nu de wereld alleen bestaat als jouw ervaring in dit moment, valt er dan daarbuiten materie te vinden die zich onderscheidt van bewustzijn of de ruimte waarin die materie verschijnt? Of zijn bewustzijn en ervaring gemaakt van dezelfde niet-stoffelijke essentie?

Stephan Bodian in ‘Voorbij de vorm – Mindfulness als weg’ (uitgeverij Samsara, 2018)

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina