arrow_drop_up arrow_drop_down
23 februari 2016 

Meditatie op gevoelsbewustzijn

Kun je concreet je lichamelijke gevoelssfeer ervaren? Het zelf-zijn is in de eerste plaats een lichamelijk gevoelsmatig zelf-zijn. Het is een geheel van energetische verschijnselen zoals contactgevoelens, tintelingen, stralingen, de ademgolf die doorgaat…

Dit zijn gevoelsmatige energieën. Laat deze energetische verschijnselen heel concreet zijn. Blijf op het standpunt van bewust-zijn alles heel concreet observeren. Je bent zo passief mogelijk aan het registreren. Daardoor vervaagt het mentale lichaamsbeeld van jezelf. Dit mentale beeld dat je hebt van jezelf (=container) verdwijnt. Dan krijgen de energieën de ruimte.

De verruiming van je energetische zijn gaat door tot in het oneindige, als je maar rustig alles blijft registreren, heel zacht en open. Je kunt je van dit proces heel bewust zijn. Als de kunstmatige spanning wegvalt, verschijnt de natuurlijke staat. Deze natuurlijke staat is het oneindige zijn. Dat gevoelige zijn strekt zich uit naar alle kanten en is concreet te ervaren. Je lichaam wordt oneindig groot. Er is sprake van een duidelijke zijnservaring van oneindig zijn-bewustzijn.

Wees vrij van de beperkingen van de geest

Douwe Tiemersma - advaitacentrum.nl | Dit MomentIn dat zelf-zijn is er geen verdediging, geen neiging om een ik op te poetsen, sterk te maken… In dat zelf-zijn is er rust en ontspanning. Alles mag er zijn, het is niet verschillend van jezelf. Wat gebeurt, gebeurt spontaan, zonder gerichtheid, zoals de spijsvertering of de groei van het haar. Realiseer je dit en wees vrij van de beperkingen van de geest.

Uiteindelijk, als ook het laatste standpunt van de getuige verdwenen is, ben je een oneindige zelf-sfeer zonder centrum. Deze is één geheel, zonder dualiteit. Daarin vindt alles op een inclusieve manier vanzelf plaats. In die ene grote oceaan heb je geen vormen en locatie meer, wel nog universeel aanwezige kwaliteiten: gevoelsmatig-zijn, bewust-zijn, gelukzalig-zijn. Er is zachtheid, vloeibaarheid, ijlheid.

Dan is er een einde gekomen aan het gemis dat in de dualiteit aanwezig was, aan het verlangen om dat gemis op te vullen en aan het lijden door de onmogelijkheid ervan. Alles is hier in dit eigen kosmische bewustzijn opgenomen. 
Ga na wat het betekent om tegen de dingen aan te kijken en wat het betekent wanneer de bewustzijnssituatie opeens oneindig openbloeit, in alle richtingen.

“De advaitameditatie is geen actie, maar een loslaten in de openheid.
”

Tekst opgesteld door Jean-Pierre Verschuere voor de Inspiratiegroep Non-dualiteit Brugge.

De meditatie op gevoelsbewustzijn is gebaseerd op teksten van Douwe Tiemersma (7/1/1945 – 3/1/2013). Op een aantal plaatsen in België en Nederland worden regelmatig stilte- en meditatiebijeenkomsten gehouden in de traditie van Douwe. Zie daarvoor:

http://www.advaitastiltegroepen.net/

 

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina