arrow_drop_up arrow_drop_down
7 januari 2016 

Management en non-dualiteit

Wholesome leadership is leiderschap dat voortkomt uit een ruimte van wholesomeness. Dit is een ruimte waarin alle noties van een beperkt zelf-zijn (of ‘ik’) zijn opgelost. Als we ons op een beperkte wijze definiëren, zijn we niet wholesome. We zien dan onze capaciteiten en mogelijkheden als ingeperkt en gebonden. Dat verengt onze waarneming en ons denken.

Als we ons, aan de andere kant, kennen als ‘dat wat alles ziet en niet kan worden gezien’, kunnen we ons niet op een beperkte manier definiëren. Alle noties van wat of wie ik ben, zijn weggevallen. We laten ze in de stille ruimte van het getuige-bewustzijn opgaan en zo verdwijnen alle grenzen van mijzelf. Dit is wholesomeness, één-zijn met het hele leven. Voor zover we ‘geen’ zijn, zijn we één.

Wholesomeness betekent het oplossen van alle beperkingen en één-zijn met het gehele bestaan. Alle ogenschijnlijke scheidingen en verdelingen van het verstand worden overschreden. Wholesome-zijn betekent één-zijn met de ondeelbare, vredevolle en onveranderlijke werkelijkheid die alle dingen bevat en alle dingen is.

We kunnen wholesomeness ook zien als een ruimte van evenwicht, vrijheid, vreugde, vrede, liefde, compassie en dankbaarheid. Het is de ruimte van bewustzijn of gewaarzijn als bron van alle waarden. Het is non-dualiteit.

Volledige aanwezigheid in het ‘nu’

Leiderschap dat voortkomt uit de liefdevolle en creatieve ruimte van wholesomeness is ‘wholesome leadership’. Een leven dat zijn grond heeft in de levende ervaring van wholesomeness is de grondslag om een wholesome leider te zijn. Wholesome leadership is leiderschap dat ontstaat vanuit een volledig aanwezig zijn in het ‘nu’. Het is spontaan en creatief.

Het is ook een instrument voor de ontplooiing van wholesomeness in andere mensen. Wholesome leadership heeft te maken met het initiëren van handelingen rond die dingen waar we ten diepste zorg voor hebben. Het is leiderschap voor het welzijn van allen.

Als we wholesome leadership praktiseren, zien we dingen in overeenstemming met hun aard gebeuren. Dit geldt ook voor het doen van dingen door eigen lichaam en geest. Het is een verbazingwekkend gevoel van verwondering om getuige te zijn van deze paradox van totale innerlijke stilte naast een intense doelgerichte actie. Er bestaat een diepe betrokkenheid met mensen en dingen naast een uiterst loslaten. Dan is er een grote stilte en vrede en een diepe tevredenheid die door niets en niemand wordt verstoord. (…)

Bewustzijn is alles wat er is

Ramesh S. Balsekar, een Advaita-wijze en voormalig bestuursvoorzitter van de Bank of India drukt deze fundamentele waarheid uit in de volgende woorden: ‘Bewustzijn is alles wat er is,’ of: ‘Alles wat er is, is Bewustzijn.’ In zijn ervaring is Bewustzijn een vormloos, naadloos continuüm, waarin geen beperkingen of scheidingen zijn. (…)

Als conclusie kunnen we zeggen dat wholesomeness een uitstekend fundament biedt voor een nieuwe vorm van leiderschap die ons kan helpen de huidige en toekomstige uitdagingen in het bedrijfsleven tegemoet te treden. De principes van zowel advaita als wholesomeness zijn eeuwig en gegrond in de principes van het leven zelf.

Leven en werken in de ruimte van Eenheid

Douwe Tiemersma | Dit MomentHet kunstmatig onderscheid tussen spiritualiteit (advaita en wholesomeness) en de rest van het leven, tussen Oost en West en tussen Koning en Wijze, kan oplossen als we de intrinsieke Eenheid van alles zien. Hoe meer mannen en vrouwen leven en werken in de ruimte van Eenheid, des te meer zij heling, transformatie en integratie zullen bevorderen.

Als zakelijke leiders, die een duidelijke invloed op de toekomstige loop van de wereld hebben, beginnen met leven en werken vanuit de ruimte van wholeness, dan zullen zij, bij de ontvouwing van een nieuw verhaal van vreugde, voor allen op onze planeet vrede en overvloed bevorderen.

De specifieke processen en middelen voor deze ingrijpende transformatie zijn nu beschikbaar. We zijn niet alleen in staat de huidige uitdagingen van het zakenleven aan te gaan, maar samen ook een wereld scheppen die we trots aan onze kinderen en kleinkinderen overdragen.

Uit: Douwe Tiemersma – Management en non-dualiteit. De spiritualiteit van ongescheidenheid in werk, bedrijf en organisatie. (uitgeverij Advaita Centrum 2008)

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina