arrow_drop_up arrow_drop_down
13 mei 2016 

Leegte is inclusief vorm

In je verlangen naar bevrijding gaat het erom dat je kunt zien dat dat wat je meemaakt in feite ‘leeg’ is, dit wil zeggen dat de specifieke dingen daarin geen echtheid hebben als een afzonderlijk iets – geen van de onderdelen van wat je meemaakt heeft op zich een afzonderlijke eigen aard.

Leegte is ‘het meest ware’ dat er is, in de zin van het minst klevende en trekkende. De inhoud en de vorm van wat we meemaken zijn minder waar – zeker de inhoud en de vorm van de trekkracht. Wel komt alle inhoud en vorm uit Leegte voort, want Leegte gaat vooraf – de uitdrukking in veelvuldigheid komt erna.

Dat wat ziet is hetzelfde als dat wat gezien wordt

Philip Renard | Dit MomentJe moet bij het volgen van je verlangen naar bevrijding niet bij de veelvuldigheid beginnen, bij de inhoud en de vorm, want die zijn een soort eindproduct, als een staart van een reeks. Als je probeert de vorm te laten oplossen, is het een zoektocht zonder eind. Elke actie die gericht is tegen iets aan de onvrije ‘staart’ bestaat zelf uit dezelfde onvrije staart. Begin zelfs voordat er iets begint. Leegte is dat waar nog niets begonnen is.

Het beste begin is dat je herkent wat zien is. Zien zelf, zien op zich. Dan begin je niet bij de vorm, de objecten, maar bij de vraag ‘wie ziet dit?’ Dan blijkt Leegte de opening te zijn, letterlijk de openheid, en je herkent daarin de ware natuur van alles, inclusief van wat jij ‘jezelf’ noemt, degene die kijkt.

In Leegte komen de vormen op en zo kun je gaan zien dat Leegte vorm includeert. Dat komt omdat dat wat ziet exact hetzelfde is als dat wat gezien wordt. Leegte is niet per se een vacuüm wat vorm betreft, niet per se een afwezigheid ervan, maar de ware natuur van vorm is wel Leegte.

Philip Renard, Leegte is inclusief vorm (artikel in InZicht van november 2015)

Danny Senesael - openhemel.be

Tekst geselecteerd door: Danny Senesael
Danny Senesael heef kennis van non-dualiteit, advaita, dzogchen, mindfulness en schrijft recensies voor het tijdschrift InZicht.
Hij is ook EFT Master Practitioner, begeleidt mensen om emotionele blokkades op te lossen en is gespecialiseerd in traumaverwerking.
Zie www.openhemel.be.

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina