arrow_drop_up arrow_drop_down
7 april 2016 

Jon Kabat-Zinn over mindfulness

Meditatie betekent een niet-oordelende houding aankweken over wat in het denken opkomt, wat het ook is. Als je dat niet doet, beoefen je geen meditatie. Dat betekent niet dat het oordelen niet gewoon doorgaat.

Natuurlijk gebeurt dat, omdat het aan de aard van het denken eigen is te vergelijken, te toetsen en te evalueren. Wanneer het zich voordoet, proberen we het niet tegen te houden of te negeren; andere gedachten die bij ons opkomen houden we toch ook niet tegen?

Meditatie is simpelweg getuige zijn

De koers die we bij meditatie volgen, is simpelweg getuige zijn van alles wat in ons denken opkomt of wat we lichamelijk ervaren, en het erkennen zonder het te veroordelen of ernaar te grijpen, in het besef dat onze oordelen onvermijdelijke en noodzakelijk beperkte gedachten over de ervaring zijn.

Bij meditatie willen we rechtstreeks in contact komen met de ervaring zelf – of het nu gaat om een inademing, een uitademing, een gewaarwording of een gevoel, een geluid, een impuls, een gedachte, een waarneming of een oordeel. En we houden rekening met de mogelijkheid dat we verstrikt kunnen raken in het beoordelen van onze oordelen of in het plakken van de etiketten ‘goed’ of ‘slecht’.

Omdat ons denken al onze ervaringen kleurt, zijn onze gedachten op zijn zachtst gezegd vaak niet geheel waarheidsgetrouw. Gewoonlijk zijn het niet meer dan slecht onderbouwde persoonlijke meningen, reacties en vooroordelen, berustend op beperkte kennis en voornamelijk beïnvloed door vroegere conditionering.

Inzicht in onze werkelijke natuur

Jon Kabatt Zinn - Mindfulness stichterMaar hoe het ook zij, als het niet als zodanig herkend en benoemd wordt, kan ons denken verhinderen dat we het huidige moment helder zien. We raken verstrikt in denken dat we weten wat we zien en voelen, en in het projecteren van onze oordelen op alles wat we zien, waarbij we goed en kwaad absoluut gescheiden houden.

Alleen al vertrouwd zijn met dit diepgewortelde patroon en zien hoe dit werkt, kan tot meer niet-oordelende ontvankelijkheid en aanvaarding leiden.

Je oriënteren op niet-oordelen betekent beslist niet dat je niet meer weet hoe je moet handelen of hoe je je in de maatschappij verantwoordelijk moet gedragen, of dat alles wat iedereen doet altijd in orde is.

Het betekent eenvoudig dat we in ons eigen leven met veel meer inzicht kunnen handelen, dat we evenwichtiger, effectiever en ethischer optreden als we weten dat we ondergedompeld zijn in een stroom van onbewuste voorkeur en afkeer die ons van de wereld en de fundamentele zuiverheid van onze eigen natuur scheidt.

Uit: Jon Kabat-Zinn – Waar je ook gaat, daar ben je (uitgeverij Servire 1996-2004)

Website mindfulness cd’s van Jon Kabat-Zinn: www.mindfulnesscds.com

Website uitgeverij Servire: www.servire.nl

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina