Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk | Dit Moment

Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk

Zondag 2 december 2018 (10u - 12u)
Ipsoc gebouw - Kortrijk

Adyashanti | Dit Moment

Thema: Verwijlen in niet-verwijlen

Tijdens deze bijeenkomst brengt Steve Dubois een geleide Nederlandstalige non-duale meditatie gebaseerd op de meditatie 'Abiding in non abiding' van Adyashanti.


Adyashanti ontwaakte eind jaren tachtig in Californië als een 25-jarige zen-leerling, hetgeen hij omschreef als een 'realisatie van de onderliggende verbondenheid en eenheid van alle wezens.' In 1996 begon hij, op advies van zijn zen-lerares, toespraken te houden. Opvallend is hoe gewoon hij altijd is gebleven: in jeans, sandalen, een T-shirt, zonder spiritueel jargon en vrijwel nooit verwijzend naar voorgangers, hoewel Nisargadatta Maharaj wel eens de revue passeert.


Hij brengt non-dualiteit erg helder, scherp en eigentijds in beeld. Hij presenteert ons een ontwapenende eigentijdse spiritualiteit, die ontdaan is van welke traditie dan ook, ook van zijn eigen Zen traditie. Alles wat hij overdraagt komt uit eigen ervaring.


Na een korte inleiding van een paar belangrijke thema's verkennen we door middel van de geleide meditatie de essentie van wat 'Adya' ons probeert over te dragen. Het gaat daarbij niet om de woorden die je hoort, maar wel om wat ze in je teweegbrengen. Achteraf praten we in groep na over wat een en ander bij ons teweegbracht.


Begeleiding: Steve Dubois

Inspiratiegroep Non-dualiteit

Ben je geboeid door advaita, dzogchen of non-dualiteit in het algemeen? In contact komen met dat wat we ten diepste zijn? Dan kan het heel inspirerend en verrijkend zijn om gelijkgestemden te ontmoeten!


De groep is bewust niet gebonden aan één bepaalde leraar of traditie. We staan open voor elke bron van inspiratie die verwijst naar diezelfde universele non-duale wijsheid.

Samen stilte en inspiratie delen

Tijdens het eerste uur worden inspirerende teksten of citaten, telkens opgebouwd rond een centraal thema, afgewisseld met periodes van stilte om de inhoud diep te laten doordringen. We brengen ook af en toe een geleide meditatie vanuit non-dualiteit.


Achteraf praten we even na in groep over wat bij ons leeft met betrekking tot het thema. Ook andere zaken die je geraakt of geboeid hebben rond non-dualiteit kun je delen in de groep. Op die manier leren we van elkaars ervaringen zonder dat we verzanden in het uitwisselen van theoretische concepten. We sluiten de voormiddag af met een kopje koffie of thee en een gezellige babbel.


De Inspiratiegroep Non-dualiteit komt op regelmatige basis samen in Brugge en Kortrijk. De data worden steeds bekendgemaakt op de website of in de maandelijkse nieuwsbrief van Dit Moment.


Praktisch

Volgende bijeenkomst: zondag 2 december 2018 (10u - 12u)

Deelnameprijs: 5 euro (koffie/thee voor en na de sessie inbegrepen)

Onthaal/inschrijvingen vanaf 9u45. We starten stipt om 10u.

Locatie: Ipsoc/SAW-gebouw op de campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk

De Vivescampus ligt langs de Doorniksesteenweg (nr. 145) maar het Ipsoc-gebouw (Sociaal-agogisch Werk) is het best bereikbaar langs de Sint-Denijseweg ter hoogte van nr. 1. Daar Parking 4 van de Vives-campus oprijden en binnengaan in het gebouw waar in blauwe letters Ipsoc boven de ingang staat (= roze gebouw op het plannetje). Iemand zal de glazen schuifdeur voor je openen.

Vragen? Contacteer ons via het contactformulier >>>