Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk | Dit Moment

Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk

Zondag 24 maart 2019 (10u - 12u)
Ipsoc gebouw - Kortrijk

Adyashanti | Dit Moment

Thema: Adyashanti - Voorbij de dualiteit van tegenstellingen

Tijdens deze bijeenkomst gaat Steve Dubois opnieuw wat dieper in op Adyashanti's teachings: dit keer op het thema 'Beyond opposites'. Het is niet nodig dat je de eerdere bijeenkomst over Adyashanti bijwoonde maar je kunt ter voorbereiding de samenvattende tekst nalezen via deze link:

Adyashanti - Een inleiding


We botsen in het dagelijks leven voortdurend op allerlei tegenstellingen zoals goed/kwaad, juist/verkeerd, ik/jij... en ook op spiritueel vlak worden we geconfronteerd met contradicties als doen/niet-doen, vrije wil/geen vrije wil, reageren/accepteren, dualiteit/non-dualiteit... 


Adyashanti toont ons aan dat de paradoxale werkelijkheid te ontdekken valt in het samengaan van beide tegenstellingen, in de 'en-en' en niet in de 'of-of', waar onze geconditioneerde mind het meestal zoekt. Vandaar de uitspraak in het Boeddhisme: samsara (de wereld van het lijden) is nirvana (de wereld van bevrijding). Je moet niet uit samsara vluchten naar een wereld van bevrijding ergens daarbuiten. De wereld zoals we die nu ervaren (samsara) is al bevrijd (nirvana), we moeten alleen stoppen met het opdelen in iets wat we nu ervaren en iets anders waar we later naartoe willen.


We starten met een korte inleiding op het thema waarbij ook de tegenstelling 'het pad dat leidt naar de realisering dat er geen pad is' aan bod komt. Daarna verkennen we door middel van een geleide meditatie (vertaald naar het Nederlands) hoe we de tegenstellingen (en vaak bijhorende conflicten) die we ervaren, kunnen toelaten door ze samen, gelijktijdig toe te laten, en dit niet alleen in het hoofd maar als doorvoelde realiteit.


Als je in jezelf de plaats ontdekt waar alle tegenstellingen oplossen en beseft dat die plaats, die staat van zijn, ook is wat je werkelijk bent, dan begin je je te realiseren dat je daadwerkelijk vanuit die plaats kunt leven. 


Achteraf praten we in groep na over wat een en ander bij ons wakker maakte.

Inspiratiegroep Non-dualiteit - Samen stilte en inspiratie delen

Ben je geboeid door advaita, dzogchen, tao..., of door non-dualiteit in het algemeen? In contact komen met dat wat we ten diepste zijn? Dan kan het heel inspirerend en verrijkend zijn om gelijkgestemden te ontmoeten!


Tijdens het eerste uur worden inspirerende teksten of citaten, telkens opgebouwd rond een centraal thema, afgewisseld met periodes van stilte om de inhoud diep te laten doordringen. We brengen ook af en toe een geleide meditatie vanuit non-dualiteit.


Achteraf praten we even na in groep over wat bij ons leeft met betrekking tot het thema. Ook andere zaken die je geraakt of geboeid hebben rond non-dualiteit kun je delen in de groep. Op die manier leren we van elkaars ervaringen zonder dat we verzanden in het uitwisselen van theoretische concepten. We sluiten de voormiddag af met een kopje koffie of thee en een gezellige babbel.


De Inspiratiegroep Non-dualiteit komt op regelmatige basis samen in Brugge en Kortrijk. De data worden steeds bekendgemaakt op de website of in de maandelijkse nieuwsbrief van Dit Moment.


Praktisch

Volgende bijeenkomst: zondag 24 maart 2019 (10u - 12u)

Deelnameprijs: 5 euro (koffie/thee voor en na de sessie inbegrepen)

Onthaal/inschrijvingen vanaf 9u45. We starten stipt om 10u.

Locatie: Ipsoc/SAW-gebouw op de campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk

De Vivescampus ligt langs de Doorniksesteenweg (nr. 145) maar het Ipsoc-gebouw (Sociaal-agogisch Werk) is het best bereikbaar langs de Sint-Denijseweg ter hoogte van nr. 1. Daar Parking 4 van de Vives-campus oprijden en binnengaan in het gebouw waar in blauwe letters Ipsoc boven de ingang staat. Iemand zal de glazen schuifdeur voor je openen.

Vragen? Contacteer ons via het contactformulier >>>