Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
Direct Toegang
X
Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
50% Complete
Mindfulness & Non-dualiteit

Page content

Inspiratiegroep Non-dualiteit – Kortrijk

Volgende bijeenkomsten

Zondag 30/9 (10u30 – 12u30)
Thema: Dzogchen – Non-dualistisch boeddhisme (begeleiding: Steve)

We starten deze bijeenkomst met een situering van Dzogchen binnen het boeddhisme, gevolgd door een verduidelijking van de non-dualistische directe benadering en de essentie ervan: de aandacht verleggen van de inhouden van bewustzijn naar de aard van bewustzijn en het herkennen ervan. Dit laatste is cruciaal: eerst moet de oorspronkelijke natuur herkend worden, pas dan kan je met Dzogchen beginnen.

Gezien het belang hiervan zullen we vervolgens dan ook proberen, op twee manieren, de oorspronkelijke natuur van de geest ervaarbaar te maken: op een traditionele manier (via een meditatie die toch wat anders is dan we gewend zijn) en ook op een meer hedendaagse manier, via een experiment geïnspireerd op de experimenten van Douglas Harding.

We sluiten af met uitwisseling in groep over het thema.

“Dit bewustzijn – de Boeddha zelf – heeft geen moeder noch vader, hoe wonderbaarlijk dat het noch geboorte, noch sterven kent! Terwijl wij al die uiteenlopende gevoelens van geluk en ellende ondergaan, hoe verbazingwekkend is het dat het bewustzijn zelf niet verslechtert of verbetert!
Hoe verbazingwekkend dat dit bewustzijn, dat ongeboren is en van oorsprong zuiver, altijd al spontaan aanwezig is! Dit inherente gewaarzijn, onze eigen aard, is van nature open en vrij. Hoe wonderbaarlijk dat het zichzelf bevrijdt door het te laten zijn, ongeacht wat er ook gebeurt!”
Citaat uit een beroemde Dzogchen meditatie-tekst “De vlucht van de Garoeda” (Shabkar Lama)

Zondag 2/12 (10u30 – 12u30)
Thema: nog te bepalen

Inspiratiegroep

Ben je geboeid door non-dualiteit, advaita of spiritualiteit in het algemeen? In contact komen met dat wat we ten diepste zijn? Dan kan het heel inspirerend en verrijkend zijn om gelijkgestemden te ontmoeten!

De groep is bewust niet gebonden aan één bepaalde leraar of traditie. We staan open voor elke bron van inspiratie die verwijst naar diezelfde universele non-duale wijsheid.

Samen stilte en inspiratie delen

Inspiratiegroep Non-dualiteit | Dit MomentTijdens het eerste uur worden inspirerende teksten of citaten, telkens opgebouwd rond een centraal thema, afgewisseld met periodes van stilte om de inhoud diep te laten doordringen. Achteraf praten we even na in groep over wat bij ons leeft met betrekking tot het thema. Ook andere zaken die je geraakt of geboeid hebben rond non-dualiteit kun je delen in de groep. Op die manier leren we van elkaars ervaringen zonder dat we verzanden in het uitwisselen van theoretische concepten. We sluiten de voormiddag af met een kopje koffie of thee en een gezellige babbel.

Praktisch

Wanneer? Zondag 1/7 – zondag 30/9, telkens van 10u30 tot 12u30. Je bent welkom vanaf 10u15, we starten stipt om 10u30.

Deelname: 5 euro (koffie en thee inbegrepen)

Inschrijven: vooraf via het contactformulier

Locatie: Ipsoc/SAW-gebouw op de campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk
De Vivescampus ligt langs de Doorniksesteenweg (nr. 145) maar het Ipsoc-gebouw (Sociaal-agogisch Werk) is het best bereikbaar langs de Sint-Denijseweg ter hoogte van nr. 1. Daar Parking 4 van de Vives-campus oprijden en binnengaan in het gebouw waar in blauwe letters Ipsoc boven de ingang staat (= roze gebouw op het plannetje). Iemand zal de glazen schuifdeur voor je openen. Zie ook het plannetje hieronder:

Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk - locatie Ipsoc | Dit Moment