arrow_drop_up arrow_drop_down
23 augustus 2016 
in Liefde

In liefde is er geen object of subject

We vinden vaak dat we niet genoeg liefde krijgen. Dit is een weerspiegeling van het feit dat we zelf niet liefhebben, dat we niet weten hoe we ons vermogen om liefde te voelen moeten aanspreken. Liefde is geen activiteit, het is niet iets wat je doet voor of met elkaar. In liefde is er geen object of subject. Liefde is er wanneer de dualiteit object-subject afwezig is, wanneer er geen ‘tweeheid’ is.

Het gevoel dat er niet genoeg van ons gehouden wordt is in feite hetzelfde als onze behoefte aan liefde. Het is in feite het verlangen naar opheffing van de afgescheidenheid waarin onze ego’s bestaan. Dat opheffen vindt niet ineens plaats wanneer iemand van ons gaat houden. Het vindt ook niet ineens plaats wanneer wij van iemand anders gaan houden. Liefde kent geen oorzakelijk verband. Ze kan niet worden gecreëerd, beoefend of onderwezen.

Liefde is heel

We kunnen nauwgezet onderzoeken wie we zijn en in onszelf de structuur van afgescheidenheid en verdeeldheid ontdekken die eigen is aan denken, herinnering en ego. We kunnen alles loslaten en stil worden. Liefde, de vitale energie en expressie van het leven, is heel. Het denken kan deze energie niet benaderen. Met woorden is zij niet te vangen. Deze energie van heelheid kan niet voor een bepaald doel worden aangewend of worden gescheiden. Wij zijn haar en zij is ons. Dit is niet het antwoord op onze vraag, het is het wegvallen van de vraag.

Als we de aard van ons denken en ons ego hebben ontdekt, kan het gebeuren dat we door deze poort gaan en in de stilte terechtkomen. We hebben een wereld van versplintering achtergelaten en er een betreden die heel is, maar ook leeg. Bij afwezigheid van een benoemer zijn er ook geen namen. Bij afwezigheid van een subject is er ook geen object. Dit is leegte.

Wij zijn de levensenergie

Steven Harrison - doingnothing.com | Dit MomentHet egocentrum functioneert niet langer. Omdat niets deze energie wegzuigt is er een enorme hoeveelheid vitaliteit. En omdat er geen barrières zijn stroomt de creativiteit overvloedig. Uit dit oneindige reservoir van stilheid stroomt de levensenergie die zich in en door ons uitdrukt.

Deze energie is niet onderhevig aan de wetmatigheid van oorzaak en gevolg. Daarom kunnen we niets zeggen over de aard ervan. Ze laat zich niet ontleden of manipuleren door het denken. We zijn niet degenen die deze energie ervaren of ontdekken. Wij zijn deze energie – tot expressie komend, zich manifesterend, zichzelf onderzoekend en uiteenvallend.

Uit: Steven Harrison – Doe niets (uitgeverij Servire 2002)

Website Steven Harrison: www.doingnothing.com

Website uitgeverij Servire: www.servire.nl

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina