arrow_drop_up arrow_drop_down
15 november 2015 

Gewaarzijn verwacht niets

We doen graag aan persoonlijke ontwikkeling (vaak heel nuttig) en hebben ondanks dat steeds het gevoel dat er meer te veranderen en meer te zoeken is. Het lijkt een ‘Never Ending Story’. We ontsluieren daardoor wel een beetje, maar doorzien de sluiers niet.

Die eeuwige zoektocht blijft maar doorgaan doordat we blijven uitgaan van ons persoonlijke deel. En zoals Einstein al zei ‘Een probleem kan niet worden opgelost vanuit het niveau waar het ontstaat’.

We zijn al de tijd geweest wat we zoeken

We identificeren ons steeds met onze gedachten, gevoelens en ervaringen, met ons verhaal. In het persoonlijke ervaren we onbewust altijd een gemis… we ervaren onvolledig zijn… we draaien als het ware alsmaar hetzelfde rondje binnen het persoonlijke, wat slechts een verschijningsvorm is van dat wat we werkelijk zijn.

Het volgen van die persoonlijke uitingsvormen maakt dat we voorbijgaan aan het onveranderlijke in ons… dat wat is, er altijd is geweest en altijd zal zijn, ongeacht je gedachten, gevoelens, omstandigheden, herinneringen, ervaringen, overtuigingen.

We zoeken de oplossing dus op het niveau van persoonlijke ontwikkeling terwijl juist het idee dat we ‘slechts de persoon zijn’ de valkuil is.

We doen, in relaties, werk, spirituele groei, zo ons best om ‘ergens te komen’ dat we niet meer kunnen ervaren dat we al de tijd zijn geweest wat we zoeken.

Als we naar onszelf en naar de wereld kijken zien we hoe we daarin vastlopen.

Je bent prima zoals je bent

Gewaarzijn doet nergens aan mee, heeft geen behoeftes, verwacht niets, wacht nergens op en hoeft niets te bereiken… het is niets, het is alles, leeg en vervuld… DAT wat jij bent.

Ontwaken is je steeds meer richten op Gewaarzijn. Er zijn veel woorden voor die allemaal niet kunnen aangeven waar we het over hebben. Niets, Al, Dat, God, het Onbenoembare, zijn een paar duidingen naar hetgeen we kunnen ervaren als we voorbij onze gedachten gaan.

Hoe meer je je richt op dat wat gewaar is, er dieper in gaat, hoe meer je er als het ware gaat wonen. Dat geeft rust en ruimte, je ontdekt dat je prima bent zoals je bent en het leven niet meer geregeld en gecontroleerd hoeft te worden. Vrijheid!

Voorbij persoonlijk wil niet zeggen dat je geen persoon meer bent, maar dat je juist helemaal jezelf kan zijn. Zonder de druk van alle zelfbeelden, verwachtingen en patronen en overtuigingen… vrij… helemaal goed zoals je bent.

Rita Bouwman: We bijten onszelf in de staart (tekst op www.meerdanhelder.nu)

Bekijk ook dit Youtube filmpje, Het Leven Volgen:

Rita Bouwman is een van de 4 sprekers tijdens het Weekend Non-dualiteit Brugge 2014 >>>Weekend Non-dualiteit Brugge

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina