arrow_drop_up arrow_drop_down
14 juli 2016 

Gedachten zijn geen waarheid

Concepten noch wiskundige formules kunnen het oneindige verklaren. Geen enkele gedachte kan het enorme geheel omvatten. De werkelijkheid is een geünificeerd geheel, maar het denken splitst het in fragmenten. Dat leidt tot fundamentele misvattingen, bijvoorbeeld dat er afzonderlijke dingen en gebeurtenissen zijn, of dat dit de oorzaak is van dat.

Elke gedachte impliceert een perspectief, en elk perspectief houdt door zijn aard beperking in, wat uiteindelijk betekent dat de gedachte niet waar, of niet absoluut waar is. Alleen het geheel is waar, maar het geheel kan niet worden uitgesproken of gedacht. Vanuit een standpunt dat boven de beperkingen van het denken staat en dus onbegrijpelijk is voor het menselijke verstand, gebeurt alles nu. Alles wat er ooit is geweest of zal zijn, is nu, buiten de tijd, die een mentale constructie is.

Absolute en relatieve waarheid

Eckhart Tolle | Dit MomentAls illustratie van absolute en relatieve waarheid kun je denken aan de zonsopgang en zonsondergang. Als we zeggen dat de zon ’s ochtends opgaat en ’s avonds ondergaat, is dat waar, maar alleen relatief. Absoluut gezien is het onwaar. Alleen vanuit het beperkte gezichtspunt van een waarnemer op aarde of dicht bij de oppervlakte van de planeet komt de zon op en gaat hij onder. Als je ver weg in de ruimte bent, zie je dat de zon niet opkomt of ondergaat maar voortdurend schijnt.

En toch, ook als we dat hebben ingezien, kunnen we blijven spreken over de zonsopgang en -ondergang, de schoonheid ervan inzien, er een schilderij van maken, er gedichten over schrijven, zelfs al weten we dat het meer een relatieve dan een absolute waarheid is. (…) Het idee van ‘mijn leven’ is natuurlijk ook een beperkt, door het denken geschapen perspectief, een andere relatieve waarheid, omdat jij en het leven niet twee maar één zijn.

Uit: Eckhart Tolle – Een nieuwe aarde (uitgeverij Ankh-Hermes 2005)

Website Eckhart Tolle: www.eckharttolle.com

Website uitgeverij Ankh-Hermes: www.ankh-hermes.nl

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina