arrow_drop_up arrow_drop_down
30 juli 2016 

Een radicale verandering van perspectief

De oplossing kan alleen maar liggen in een radicale verandering van perspectief, in de directe herkenning dat je niet je gedachten en gevoelens bent, maar het bewustzijn waarin deze opkomen. Zodra gezien wordt dat gedachten slechts tijdelijke verschijningen zijn die opkomen en weer verdwijnen is de vereenzelviging ermee doorbroken en verdwijnt het drama in je leven.

Zodra de vluchtige activiteit van het verstand (‘the mind’) het referentiepunt wordt van waaruit je in het leven staat is vrijheid uitgesloten. Onrust is het typerende kenmerk van de wereld van denken en voelen. Wat je ook probeert om daar orde en rust in te brengen zal uiteindelijk alleen maar resulteren in nog meer onrust en stress. Hierin ligt de tragiek van de traditionele psychotherapie en psychiatrie. Ze proberen iets ‘gezond’ te krijgen wat per definitie ‘krankzinnig’ is.

Ontwaken uit de droom

Erik van Zuydam | Dit MomentAl lig je 20 jaar lang elke week op de sofa bij de psychoanalist, als deze geen besef heeft van een werkelijkheid die voorbijgaat aan de wereld van het denken, kan hij niet anders dan je steeds dieper de complexiteit van de ‘mind’ in te duwen. Hoe kan hij anders? Het is zijn enige kader. Hij neemt de droom serieus en probeert de oplossing te zoeken in het sleutelen aan de inhoud van de droom, terwijl de oplossing simpelweg ligt in het ontwaken uit de droom. (…)

In de psychologie heerst de misvatting dat je innerlijke veranderingen tot een doel kunt maken. Werkelijke innerlijke veranderingen zijn echter altijd het gevolg van iets; ze zijn het resultaat van bewustwording, van inzicht. Je kunt het niet forceren, het gebeurt vanzelf. Weer die paradoxale wetmatigheid. De grootste veranderingen gebeuren als je stopt te geloven dat je zou moeten veranderen. En omgekeerd: zodra je iets in je eigen psyche wilt veranderen, maak je dat wat je wilt veranderen in de regel alleen maar sterker.

Zodra de weerstand tegen je innerlijke ervaring verdwijnt, is plotseling het probleem weg. In andere woorden: je probleem is het probleem niet, het is degene die er een oplossing voor zoekt.

Erik van Zuydam in ‘De mythe van Positief Denken’ (Artikel in InZicht – september 2003)

Zondag 19 mei 2019: Non-dualiteit praktisch benaderd – Bijeenkomst met Erik van Zuydam >>>

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina