arrow_drop_up arrow_drop_down
30 januari 2018 

Echt begrijpen is in het niet-weten (Jean Klein)

Vraagsteller: Ik ben het eens met ieder woord dat je zegt en mijn hele zijn lijkt je woorden met grote gretigheid te absorberen. Waarom dan die weerstand? Waarom vecht ik tegen een ego dat ik niet nodig heb? Waarom doe ik dingen die ik veracht en laat ik woorden uit mijn mond komen waarvan ik het gevoel heb dat ze de mijne niet zijn? Het is slechts nu en dan dat ik helemaal één ben. Ik probeer ‘voorbij’ emotie te zijn, maar ben zo jammerlijk kwetsbaar.

Jean-Klein:

Je moet leven met de waarheid totdat je er helemaal van doordrongen bent.

Je hebt een glimp gezien van begrijpen. Van begrijpen dat je niet het lichaam-denken bent. Volg deze glimp zoals je een schaduw zou volgen om het ding zelf te vinden.

Deze glimp is een gevoel, een gevoel van vrijheid. Het is alsof je op een klif staat en naar een heel weidse horizon kijkt. Je voelt jezelf uitbreiden in de ruimte. Laat je benemen door dit gevoel van vrijheid.

Alle weten lost op in niet-weten

Laat dit geen idee blijven maar voel wat het werkelijk teweegbrengt in je lichaam. Zie hoe het werkt in je binnenste. Het is enkel als je voelt hoe het werkt in jou dat er echt iets kan gebeuren. Anders blijft het in het intellect en zal je het verliezen.

Echt begrijpen is in het niet-weten. Alle weten lost op in niet-weten, en het is in deze toestand van niet-weten dat er transformatie is. Het denken kan niets veranderen aan dingen die niet tot het mentale behoren.

Eens je dit gezien hebt, ben je reeds uit de kooi van het denken, en al wat behoort tot het denken kan nu oplossen in het niet-weten, in geen-denken.

The world exists only when we think about it -Jean Klein | Dit Moment

Leef in de absolute afwezigheid van jezelf

In je niet-weten is er nog steeds enig weten verstopt, in je zakken en achter je knieën. Laat alle verlangen om te weten los. Maar behoud je verschrikkelijke gretigheid.

Wanneer je alle restjes van drang naar kennen losgelaten hebt, ben je niet langer gericht. Dit leven zonder richting is leven in niet-weten. Houd de lamp brandend maar richt ze niet. Laat ze vrij branden. In het ongerichte vuur zullen alle resten verbranden. Als je vrij bent van richting heb je nergens een referentie. Er is niets dat je wenst.

Het is belangrijk te leven in deze richtingloosheid, dit niet-weten, dit wachten zonder op iets te wachten. Het werkt in op je cellen, op je psychosomatisch lichaam. Het brengt ze tot uitbreiding en harmonie. Uiteindelijk rest enkel nog je ongerichte bewustzijn.

Het is de drempel. Je bent in complete openheid, open voor niets, vrij van elk idee, vrij van hoop. En als je volledig transparant bent, open, open voor de openheid, dan word je gegrepen door de Waarheid, door Genade. Dat is zeker.

Uit: Jean Klein – The book of Listening (Non Duality Press, 2008)
Vertaling: Jean-Pierre Verschuere

Jean-Pierre
Door

Jean-Pierre

op 30 January 2018

Gepaste foto bovenaan: eerst weet je niet wat je ziet. totdat je het wel weet (of wegkijkt naar iets anders) leeft je in het niet-weten, in openheid.

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina