arrow_drop_up arrow_drop_down
19 maart 2015 

Dimensies van Bewustzijn

Het denken denkt altijd dat het gelijk heeft. Ook het meest bijzondere inzicht gaat uit van zijn eigen gelijk en wordt zo een nieuwe matrix. Vandaar dat de dzogchen-inzichten voortdurend wisselen – anders zit je daar net zo vast in als in een ander dogma.

Het zal iets uitleggen vanuit een van de zintuigen, vanuit een bepaalde dimensie van bewustzijn, waarbij steeds duidelijk is dat elk perspectief een perspectief blijft.

Relatieve en absolute werkelijkheid

Daarnaast gaat dzogchen uit van een relatieve en een meer absolute werkelijkheid, in die zin dat iets altijd minimaal twee totaal verschillende perspectieven heeft.

In het relatieve, gewone perspectief is alles afhankelijk van oorzaak en gevolg, heb je verantwoordelijkheid voor je daden en gebeurt alles in lineaire tijd van verleden-heden-toekomst. Die werkelijkheid blijft altijd. Het kan zijn dat die werkelijkheid transparanter wordt, je raakt er minder in gevangen, je identificeert je er minder mee. Maar je kunt niet zeggen: er is geen doener. Er is altijd iemand die de wc doortrekt of niet, bij de kassa afrekent of wegrent.

Marjan: Als je zegt dat die doener niet bestaat, ontken je een deel van het totaal. Er blijft op het relatieve niveau iemand die handelt. Wat is daar mis mee?

Bewustzijn heeft veel dimensies

dimensies-van-bewustzijn-robert-hartzemaRobert: Tegelijkertijd is er een ander perspectief waarin het bewustzijn volstrekt open is, veranderlijk, ongrijpbaar, transparant en spontaan. Het kan altijd alle kanten uitgaan, het is multidimensionaal. De dimensies openen zich naar alle kanten tegelijkertijd: het kijken, ruiken, horen, voelen, denken, niet-denken, de associaties uit het pakhuisbewustzijn en het bewustzijn waar het allemaal uit voortkomt, plus alle lagen van gewaarzijn daaronder.

Elke dimensie is elk moment in haar compleetheid aanwezig, ook al ben je totaal gefixeerd op één ding. Die rijkdom wordt geleidelijk aan meer beschikbaar, en dat waar je je op fixeert – dat is ook handig als je werkt of auto rijdt – is niet meer het enige. Het wordt transparanter, en dat schept een bepaalde kwaliteit van vrijheid of helderheid.

(Robert Hartzema in ‘Dimensies van Bewustzijn’ – artikel in InZicht van november 2012)

Website Robert Hartzema: www.karnak.nl

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina