arrow_drop_up arrow_drop_down
15 mei 2018 

Denken is blind voor het ene, voor dat wat is (Olette Luitwieler)

De werkelijkheid die door denken wordt gepresenteerd is slechts een afspiegeling, een gefragmenteerd deel dat in niets lijkt op het zijn dat wij zijn. Ergens weten we dit. Ergens in ons huist het besef dat de werkelijkheid die wij ons voorstellen en waarin en waarmee wij leven, niet werkelijk is.

Of in ieder geval wordt er een gevoel van incompleetheid ervaren. Dit maakt dat het ik gaat zoeken naar meer, naar een completer beeld. (Hij beseft niet dat geen enkel beeld ooit  compleet zal zijn, noch kan zijn.) Hij gaat kennis vergaren: wetenschappelijke kennis, vakkennis, mensenkennis, zelfkennis, spirituele kennis en kennis over het kennen zelf. Hij denkt daarmee vooruitgang te boeken, dichter bij de kern van het bestaan en het mens-zijn te komen.

Het geheel valt nooit te bereiken via het denken

Maar wat hij eigenlijk doet is de verdeeldheid vermenigvuldigen. En op een gegeven moment ziet hij door de bomen het bos niet meer. Het geheel proberen terug te vinden door de gemaakte delen opnieuw met elkaar te verbinden, verbanden te leggen en naar oorzaken en gevolgen te zoeken, is iets waarmee je eeuwig door kunt gaan omdat het geheel nooit te bereiken valt via het denken. Het is zinloos en nutteloos.

Het geheel hoeft ook niet gezocht te worden want het is er al. Het geheel is géén tegenstelling van de dualiteit. Het geheel zit in elk deel vervat. Maar het probleem is dat het denken dit niet kan zien! Denken scheidt en houdt zich op met (het opnieuw verbinden van) de zelfgecreëerde delen zonder ooit bij het geheel uit te komen. Denken is blind voor het geheel, voor het ene, het zijn, de Liefde, eenheid. Blind voor dat wat is.

De wereld die wij ervaren is pure abstractie

De wereld die wij ervaren is een bedachte, verbeelde wereld. Het zijn is, en de wereld lijkt te zijn. Omdat we in ons denken geloven en deze schijnwerkelijkheid met onze zintuigen ook daadwerkelijk waarnemen en ervaren, zien we deze voor echt aan. De beelden lijken heel echt, zoals een schilderij of een foto ook heel echt kan lijken. Maar schijn bedriegt. In wezen is de wereld die wij ervaren pure abstractie, het is een wereld van beelden, gedachten en al dan niet gematerialiseerde vormen. Het is een illusoire wereld die voor echt wordt aangezien.

Het wonderlijke is dat we de schijn echt noemen, als concreet beschouwen, en het zijn als iets abstracts. Terwijl het net andersom is! Het zijn is juist concreet. Maar omdat het denken het niet te pakken kan krijgen, noemt hij het abstract en wat hij wél kan zien, denken en ervaren – de verdeeldheid die hij creëert – noemt hij concreet. Wat een misvatting is dat!

Olette Luitwieler in ‘De levensdroom – Over de grap van het ik’ (uitgeverij Samsara, 2018)

Zondag 22 september 2019: Aandacht en Non-dualiteit – Bijeenkomst met Olette Luitwieler >>>

Romain Goorman
Door

Romain Goorman

op 15 May 2018

Het is natuurlijk heel moeilijk om in onze huidige maatschappij het denken te minimaliseren. Want alles draait rond logisch denken en rationaliteit. Het logo van de Universiteit Gent is bijvoorbeeld "Durf te denken". De verwezenlijkingen van het "denken" zijn trouwens niet te onderschatten. Voor mij is het een kwestie van evenwicht zoeken tussen denken en niet-denken.

Rita
Door

Rita

op 16 May 2018

Denken is magisch, piekeren over ego-gebeurtenissen is iets anders. Het is een wonder van de natuur zoals de rest van de schepping, als het een spronkel is op een golf van Zijn… een klein mirakel. Als je dit beseft wordt je er zelfs stil van. Only God knows when humans when realise this ….. cursing creation will not solve what is not a problem. With greetings from the heart, Rita

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina