Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
Direct Toegang
X
Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
50% Complete
Mindfulness & Non-dualiteit

Hier en Nu

Leef in het hier en nu, op de plek waar je staat. Er is geen grotere leermeester dan het leven zelf ! (Bieke Vandekerchove)

Geluk of volwassen zijn…? (Hans Laurentius)

Grappig eigenlijk dat gemeend wordt dat leven zou gaan om gelukkig proberen te worden. The pursuit of happiness, is gegarandeerd in de Amerikaanse grondwet. Niet geluk zelf, maar het najagen ervan. Lachen. Ook in het spirituele domein lijkt het daar vaak om te gaan, althans, in elk geval het proberen weg te komen bij ongelukkig makende situaties, gevoelens, neigingen. Op zichzelf is dat best begrijpelijk. Wie wil zich nou ongelukkig voelen? Punt is dat ellende er bij hoort. Leven is tamelijk weerbarstig en ieder mensje zal een flinke portie ellende dienen te verstouwen.

Lees meer

Niet-weten dwingt je om niet te twijfelen maar te doen (Han van den Boogaard)

Op de momenten dat mijn dagelijks leven zich mengt met dat van anderen zie ik die anderen, uitzonderingen daargelaten, vaak worstelen met het bestaan. Ze worstelen met het beeld van zichzelf dat overeind gehouden en met vrienden en familie gedeeld moet worden. Het plaatje en het praatje moeten de perfectie benaderen; falen is geen optie, en als het toch gebeurt wordt er een positieve draai aan gegeven, wordt het ontkend of verdrongen, of krijgen anderen er de schuld van.

Lees meer

Openstaan voor wat is

Als men honderd jaar geleden had geweten hoe we nu leven, zou men ongetwijfeld gedacht hebben dat ieder mens nu gelukkig is. Inmiddels hebben we wel zowat alles wat ons hartje begeert. En zijn we nu gelukkig? Nee, we zijn het nog steeds niet, en we zullen het ook nooit worden.

Lees meer

Gedachten zijn geen waarheid

Concepten noch wiskundige formules kunnen het oneindige verklaren. Geen enkele gedachte kan het enorme geheel omvatten. De werkelijkheid is een geünificeerd geheel, maar het denken splitst het in fragmenten. Dat leidt tot fundamentele misvattingen, bijvoorbeeld dat er afzonderlijke dingen en gebeurtenissen zijn, of dat dit de oorzaak is van dat.

Lees meer

Zelf-realisatie en Bewustzijn

Als je je fascinatie verliest voor alle verhalen en problemen waarmee het denken je probeert af te leiden, dan kan je aandacht zich ontspannen in het Nu. En daar is zelden een écht probleem. Problemen bestaan feitelijk alleen maar in ons denken.
Lees meer

Vrijheid bevindt zich in het nu

Genade is overal om ons heen, als we maar ogen hebben om het te zien. De goede momenten zijn genade, de moeilijke momenten zijn genade, de verwarrende momenten zijn genade. Wanneer we ons voldoende kunnen openstellen om te beseffen dat er genade aanwezig is in elke situatie, in elke mens die we ontmoeten, hoe gemakkelijk of lastig we hem ook vinden, zal ons hart opbloeien en zullen we de vrede en de liefde die ieder van ons in zich heeft kunnen uiten.

Lees meer

Pagina 1 van 212