Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
Direct Toegang
X
Gratis e-boekje Mindfulness & Non-dualiteit
50% Complete
Mindfulness & Non-dualiteit

Hier en Nu

Leef in het hier en nu, op de plek waar je staat. Er is geen grotere leermeester dan het leven zelf ! (Bieke Vandekerchove)

Geluk of volwassen zijn…? (Hans Laurentius)

Geluk of volwassen zijn…? (Hans Laurentius)

Grappig eigenlijk dat gemeend wordt dat leven zou gaan om gelukkig proberen te worden. The pursuit of happiness, is gegarandeerd in de Amerikaanse grondwet. Niet geluk zelf, maar het najagen ervan. Lachen. Ook in het spirituele domein lijkt het daar vaak om te gaan, althans, in elk geval het proberen weg te komen bij ongelukkig makende situaties, gevoelens, neigingen. Op zichzelf is dat best begrijpelijk. Wie wil zich nou ongelukkig voelen? Punt is dat ellende er bij hoort. Leven is tamelijk weerbarstig en ieder mensje zal een flinke portie ellende dienen te verstouwen.

We worden ziek, gaan dood, verraden onszelf en elkaar, zijn bijna principieel ontrouw, onhandig, vol overtuigingen en verwachtingen. Bijvoorbeeld dat leven veilig, prettig, vrolijk, gezellig moet zijn. Dat we recht hebben op geluk dus. Weird. In mijn optiek heb ik nergens recht op en gaat het er als organisme (dier) om, om zo volwassen en helder mogelijk met situaties om te gaan zoals tegenslagen, ziekte, dood, ellende. Want niemand zal alleen de wind mee hebben, en we gaan dood, en iedereen van wie houden ook.

Alles is tijdelijk en in constante verandering

Wie streeft naar veiligheid en geluk, zal hopelijk ontdekken dat de basis ervan angst is. En dat altijd het zaad van ellende in alles aanwezig is, zoals ook het zaad van vreugde overal in zit. Yin en Yang weet je wel. Het zal nooit enkel Yin of Yang worden, alles is tijdelijk en in constante verandering.

Een volwassen mens weet dit diepgaand en handelt dienovereenkomstig. Een kind-mens gaat klagen, dramatiseren, verongelijkt doen, rancune kweken of wordt gewelddadig. Volwassenheid begint waar het dramatiseren eindigt.

Stephen Fry riep eens dat infantilisme hoogtij viert in onze ‘samenleving’. Ik noemde al eens veel van onze overtuiginkjes Walt Disney denken. Vol verwachting klopt het kind-mensen hart. We willen ons diepste ik (?) tot expressie brengen – en voelen ons door de maatschappij, het systeem, de anderen, papa en mama, belemmerd. We verwachten overal complimentjes voor, dat van alles voor ons geregeld wordt, dat het leven eerlijk moet zijn. We zijn wijsgemaakt bijzonder getalenteerd te zijn, terwijl de meesten van ons nu eenmaal middelmatig zijn en velen niet eens dat. We denken dat relaties zaligmakend zijn, dat iedereen in essentie goed is, dat er geen ellende en ziekte zou moeten zijn. Kortom we verzetten ons danig tegen hoe het is, en zitten vol irreële verwachtingen die prima zijn op het schoolplein als je 10 of 12 bent.

Voor een volwassene is ‘wat is’ het uitgangspunt

Gelukkig zijn er ook die dit stadium ontgroeien en beseffen dat je beter kan leren sterk en helder te worden dan er allerlei irrationele verwachtingen op na houden. Beter te leren dealen met wat er voor je neus ligt, dan dromen over als… en dan….of bitter te worden.

Volwassenheid betekent niet dat alles je koud laat, maar dat je geraakt kan worden zonder te vervallen tot zelfmedelijden of het waanidee dat wat gebeurt er niet zou mogen zijn. Een volwassene dealt met wat er is, en is niet de halve tijd bezig met wat zou moeten zijn. Wat-is is het uitgangspunt, en dan kijken we van daaruit wat effectief, handig, haalbaar is. We kijken wat de situatie van ons vraagt en zijn niet enkel bezig met wat wij zouden willen. Bij een volwassene is de eigen wens een onderdeel van de hele beweging. Bij een kind-mens is de wens een eis en staat deze vaak lijnrecht tegenover wat (mogelijk) is.

Een volwassene kan Kijken, Voelen en Luisteren

Bij een kind-mens staat het wankele ‘ikje’ centraal. Bij een volwassene niet. Een volwassene is niet wankel en veeleisend, eerder duidelijk en aanwezig. Een volwassene is ‘heel’, een mens uit een stuk noemde ik het in ’99. Zo een is niet zo snel van slag als dingen tegenzitten, of anders gaan dan verwacht, en prima in staat gedachten en gevoelens te aanschouwen, zonder steeds in weerstand en gezeur te vervallen. Een volwassen kan dus Kijken, Voelen en Luisteren.

Ik zeg: streef naar volwassenheid en niet naar geluk, als je al meent te moeten streven.

Geluk is een gevoel dat komt en gaat, zoals alles. Geniet ervan als het zich aandient, maar maak er geen doel van het wordt zwaar overschat en is tijdelijk. Volwassenheid echter, daar heb je je hele leven wat aan. Enne, de anderen om je heen ook! Een echt volwassen wezen in je buurt is een zegen, al zullen niet alle kind-mensjes ze leuk vinden.

Uit: Hans Laurentius – ‘Een handvol scherven’ (uitgeverij Brave New Books)

Zondag 14 april 2019: Inspiratiegroep Non-dualiteit met als thema het boek ‘Een handvol scherven’ >>>

Weekend in Vaalbeek met Hans Laurentius, van 20-22 september 2019 >>>

Niet-weten dwingt je om niet te twijfelen maar te doen (Han van den Boogaard)

Niet-weten dwingt je om niet te twijfelen maar te doen (Han van den Boogaard)

Op de momenten dat mijn dagelijks leven zich mengt met dat van anderen zie ik die anderen, uitzonderingen daargelaten, vaak worstelen met het bestaan. Ze worstelen met het beeld van zichzelf dat overeind gehouden en met vrienden en familie gedeeld moet worden. Het plaatje en het praatje moeten de perfectie benaderen; falen is geen optie, en als het toch gebeurt wordt er een positieve draai aan gegeven, wordt het ontkend of verdrongen, of krijgen anderen er de schuld van.

En ook al probeer ik mijn kinderen bij te brengen dat iedere keuze een sprong in het duister is en dat foute keuzes niet bestaan, toch zie ik ook hen bij tijd en wijle kopje-onder gaan door de druk die ze zichzelf opleggen om de juiste keuze te maken en degene te zijn die ze gezien hun leeftijd, geslacht en status behoren te zijn. Veel dingen in hun leven voelen als een probleem dat ze moeten zien op te lossen met behulp van hun ratio. Ze denken en praten en denken en praten, tot ze geconfronteerd worden met de afgrond van het niet-weten en ze onzeker op zoek gaan naar iets waar ze zich aan vast kunnen klampen.

Zonder de houdgreep van de twijfel zijn de dingen die je doet altijd volmaakt

Daar ben ik meestal niet bij, waardoor ik op die momenten niet tegen ze kan zeggen dat niet-weten een groot geschenk kan zijn, mits je bereid bent het te ontvangen. Want niet-weten dwingt je om niet langer te twijfelen maar te doen, zonder bezig te zijn met mogelijk falen of ongewenste consequenties. Het nodigt je uit om volmaakt onschuldig te zijn en te handelen, dat wil zeggen, op volmaakte wijze fouten te maken, verslagen te worden, te aarzelen, buikpijn te hebben. Twijfel is het duister dat zich niet zomaar door het eerste het beste licht laat verjagen. ‘Als de zon en de maan zouden twijfelen’, zei de Engelse schilder en mysticus William Blake, ‘zou hun licht onmiddellijk doven.’ Zonder de houdgreep van de twijfel zijn de dingen die je doet goed noch slecht, en dus volmaakt, en ben je in staat tot het onmogelijke; kun je zomaar alle thee van de wereld uit één klein kopje drinken.

Een mooi voorbeeld daarvan is de egel die elk jaar rond augustus in mijn tuin opduikt. Hij eet kevers, regenwormen, spinnen, slakken, duizendpoten, rupsen, insectenlarven, oorwormen en pissebedden. Geen aansprekend dieet voor de gemiddelde mens. Hij heeft 36 tandjes waarmee hij al die smakelijke kruipertjes kan doorbijten, zodat hij ze vervolgens kan wegslikken. Hij vindt ze vooral met behulp van zijn gehoor (waarmee hij ze onder de grond kan horen kruipen), en zijn reukvermogen. Dat reukvermogen wordt nog versterkt doordat hij ook nog beschikt over een extra reukorgaan, net als honden, katten, hagedissen, varanen en slangen.

Al met al is het niet echt een appetijtelijk beestje, de egel. Naast zijn voor ons afstotelijke dieet zit hij zelf ook nog eens onder het ongedierte. Luizen en vlooien nestelen zich in en op het warme vlees tussen zijn stekels. En toch maakt hem dat allemaal niets uit. Hij weet niet wat vies is of ongewenst, en twijfelt nooit over de manier waarop hij zich in de wereld moet zien te handhaven. Hij is slechts bezig met het zoeken naar voedsel en het grootbrengen van zijn jongen. Schaamte speelt daar hoegenaamd geen rol in, noch angst om te falen. Zijn gedrag is volkomen spontaan (maar dat geldt in feite voor ieder gedrag, ook dat van de mens), en als hij buikpijn krijgt is dat niet van de zenuwen, maar omdat een giftige spin of oorwurm hem ziek heeft gemaakt. Hij is volmaakt onschuldig, en daarmee volmaakt. Gedachten achteraf kunnen zijn feestje niet bederven.

Foto van Han van den Boogaard | Dit Moment

Zonder zelfbewustzijn is er geen zelfmedelijden

Ons eigen (sociale) leven ziet er natuurlijk wat ingewikkelder uit. En dat is prima, want hoe perfect de onderdelen van de levenswandel van de egel ook zijn, hij bezit niet de mentale capaciteit van iemand als de Japanse dichter Buson, als hij terugdenkt aan de dood van zijn vrouw:

Een onverwachte kilte
in onze kamer.
Onder mijn voet
de kam van mijn dode vrouw.

Zelfmedelijden is niet alleen het dier, maar ook de mens zonder zelfbewustzijn vreemd. Hij weet niets zeker, en daarmee weet hij in feite niets. Hij leeft in grote vrijheid en ziet zijn spiegelbeeld in een regendruppel en zijn voetafdrukken in de sneeuw; hij ziet een traag voortdrijvende wolk en zwarte regen op het dak vallen zonder werkelijk te begrijpen hoe dat kan. Maar hij is, in tegenstelling tot de meeste mensen, geen slaapwandelaar. Hij staat volledig ‘aan’ en de ontvangst is luid en duidelijk.

(Han van den Boogaard in ‘Zen en de kunst van het kijken’ – uitgeverij Samsara, 2018)

Openstaan voor wat is

Openstaan voor wat is

Als men honderd jaar geleden had geweten hoe we nu leven, zou men ongetwijfeld gedacht hebben dat ieder mens nu gelukkig is. Inmiddels hebben we wel zowat alles wat ons hartje begeert. En zijn we nu gelukkig? Nee, we zijn het nog steeds niet, en we zullen het ook nooit worden.

Lees meer

Gedachten zijn geen waarheid

Gedachten zijn geen waarheid

Concepten noch wiskundige formules kunnen het oneindige verklaren. Geen enkele gedachte kan het enorme geheel omvatten. De werkelijkheid is een geünificeerd geheel, maar het denken splitst het in fragmenten. Dat leidt tot fundamentele misvattingen, bijvoorbeeld dat er afzonderlijke dingen en gebeurtenissen zijn, of dat dit de oorzaak is van dat.

Lees meer

Zelf-realisatie en Bewustzijn

Zelf-realisatie en Bewustzijn

Als je je fascinatie verliest voor alle verhalen en problemen waarmee het denken je probeert af te leiden, dan kan je aandacht zich ontspannen in het Nu. En daar is zelden een écht probleem. Problemen bestaan feitelijk alleen maar in ons denken.
Lees meer

Vrijheid bevindt zich in het nu

Vrijheid bevindt zich in het nu

Genade is overal om ons heen, als we maar ogen hebben om het te zien. De goede momenten zijn genade, de moeilijke momenten zijn genade, de verwarrende momenten zijn genade. Wanneer we ons voldoende kunnen openstellen om te beseffen dat er genade aanwezig is in elke situatie, in elke mens die we ontmoeten, hoe gemakkelijk of lastig we hem ook vinden, zal ons hart opbloeien en zullen we de vrede en de liefde die ieder van ons in zich heeft kunnen uiten.

Lees meer