arrow_drop_up arrow_drop_down
7 juni 2016 

Bewustzijn omvat alles

Bewustzijn is de constante in en achter iedere ervaring en tegelijkertijd is het ook datgene wat het gemakkelijkst aan onze aandacht ontsnapt. Aandacht is niet hetzelfde als bewustzijn.

Onze hersenen zijn zodanig gevormd dat ze, als ze zich op iets concentreren, automatisch iets anders negeren. We zien de sterren en negeren de ruimte; we lezen deze tekst en veronachtzamen de pagina; we zien de film en vergeten het scherm. Toch is het duidelijk dat de genegeerde ruimte, de pagina en het scherm net zo cruciaal zijn voor onze waarnemingen als de sterren, de tekst en de film die onze aandacht in beslag nemen.

Je bent nooit geboren

Dit is een belangrijk punt, omdat de werking van onze aandacht vaak wordt verward met bewustzijn. Aandacht functioneert door contrast; iets wordt waargenomen door iets anders te negeren. Bewustzijn daarentegen is non-dualistisch en omvat zowel wat wordt opgemerkt als wat niet wordt gezien. Aandacht vergt inspanning, terwijl bewustzijn gewoon is.

Dit bewustzijn bevat en accepteert alles wat opkomt, inclusief objecten die als ‘daarbuiten’ worden gezien – rotsen, auto’s, levende wezens – en objecten ‘vanbinnen’, zoals emoties, gedachten en ervaringen. Vanuit dit standpunt is bewustzijn net zo aanwezig in de verschijningsvorm als de verschijningsvorm in bewustzijn.

Vergelijk het met een vaas die ruimte bevat en tegelijkertijd door ruimte omgeven is. Als je de vaas breekt, heeft dat geen enkele invloed op de ruimte zelf.

Op dezelfde manier gebeurt er ook niets met bewustzijn als het lichaam sterft. Als je inziet dat jij dit bewustzijn bent, weet je dat je nooit bent geboren, nooit geleefd hebt en nooit zult sterven. Je bent het levend Bewustzijn zelf; de lucide openheid waarin en waaruit alles ontstaat, inclusief je verschijningsvorm en je gevoel van individualiteit.

Bewustzijn vraagt geen inspanning

Leo Hartong | Dit MomentWaar jij je aandacht ook op richt, daar is het. Het is zich bewust van alles: van je in- en uitademen, van het plotselinge geluid, het licht en van een mus die aan de andere kant van de aardbol uit de lucht valt.

Bewustzijn is puur en heeft geen vorm; het is aanwezigheid, zonder begin of einde en het vraagt geen enkele inspanning van je. Als je moeite doet, is bewustzijn zich daar zonder inspanning van bewust.

Datgene wat opkomt is de inhoud ervan en heeft net zomin effect op bewustzijn als een spiegelbeeld op de spiegel. Evenals de spiegel doet bewustzijn geen enkele moeite om iets te accepteren of af te wijzen. Het oordeelt niet noch neemt het een standpunt in, omdat het alle mogelijke visies omvat.

Uit: Leo Hartong – Ontwaken in de droom (uitgeverij Samsara 2002)

Website Leo Hartong: www.awakeningtothedream.com

Website Uitgeverij Samsara: www.samsarabooks.com

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina