arrow_drop_up arrow_drop_down
28 juli 2015 

Bewustzijn is het waarnemen zelf

Dat wat je bent is een mysterie. Je kunt daar woorden aan geven als stilte, aanwezigheid of bewustzijn, maar het blijft een mysterie dat niet in woorden kan worden uitgedrukt.

Bewustzijn is niet te bevatten. Het is geen object, geen ding dat je kunt onderzoeken. Je zou het kunnen vergelijken met lege ruimte, dat is ook ongrijpbaar. Het heeft geen grenzen. Waar begint lege ruimte en waar eindigt het?

Bewustzijn is je diepste essentie

Je kunt lege ruimte op zich niet waarnemen als een ding, je kunt er alleen maar weet van hebben doordat er waarneembare objecten in verschijnen.

Stel je eens een leeg universum voor, zonder planeten en sterren. Zou je enig idee hebben van ruimte of tijd? Het bestaan van ruimte kan niet direct worden gekend, het kan alleen indirect worden afgeleid uit het bestaan van de objecten die zich erin bevinden.

Zo is het ook met bewustzijn. Je kunt het niet tot een object van waarneming maken, want het is het waarnemen zelf! Dit waarnemen is je diepste essentie, dit is wat je bent.

Dit soort taalgebruik kan overigens heel misleidend zijn, want zodra er sprake is van een Jij die bewustzijn is, dan creëren die woorden onmiddellijk alweer een idee van een afgescheiden iemand wiens identiteit bewustzijn is of stilte.

Taal is eigenlijk geen geschikt medium om de waarheid over jezelf over te brengen, taal zal altijd verwarring en dualiteit creëren. En toch doe ik maar een poging.

Inzien wat je niet bent

Erik van Zuydam - Ontspannen in het Nu | Dit MomentEr is niet iemand die bewustzijn is, er is alleen maar bewustzijn, er is alleen maar eenheid, en binnen die open ruimte van bewustzijn kan het idee verschijnen een afgezonderd persoon te zijn. De persoon kan worden gekend, maar bewustzijn zelf kan niet worden gekend.

Het bestaan van bewustzijn kan slechts worden afgeleid uit de aanwezigheid van gedachten en andere sensaties die erin verschijnen, net zoals je het bestaan van lege ruimte alleen maar kunt afleiden uit de objecten die erin verschijnen.

Je kunt jezelf, als bewustzijn, feitelijk dus niet kennen, je kunt alleen maar weten wat je niet bent: alle waarneembare sensaties. Weten wie je bent betekent dus vooral dat je inziet wat je niet bent.

Uit: De ontdekking van het Nu – Erik van Zuydam – Uitgeverij Ankh-Hermes bv, 2010

Website uitgeverij Ankh-Hermes: www.ankh-hermes.nl

Zondag 19 mei 2019: Non-dualiteit praktisch benaderd – Bijeenkomst met Erik van Zuydam >>>

Zoroaster
Door

Zoroaster

op 30 July 2014

De titel hierboven lijkt veel op de definitie van Albert Jarsin uit diens boek 'Het bewustzijnsmechanisme ontdekt' (2004): "Bewustzijn = corticale waarneming".

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina