Agenda Activiteiten Non-dualiteit

Inspiratiegroep Non-dualiteit | Dit Moment

Inspiratiegroep Non-dualiteit

Zondag 19 augustus 2018 (10u-12u)

Thema voor deze bijeenkomst: De Levensdroom - Over de grap van het ik (Olette Luitwieler)

Ben je geboeid door non-dualiteit, advaita of spiritualiteit in het algemeen? In contact komen met dat wat we ten diepste zijn? Dan kan het heel inspirerend en verrijkend zijn om gelijkgestemden te ontmoeten! Tijdens het eerste uur van de bijeenkomst worden inspirerende teksten of citaten, telkens rond een centraal thema, afgewisseld met periodes van stilte om de inhoud diep te laten doordringen. Achteraf praten we even na in groep over wat bij ons leeft met betrekking tot het thema. We sluiten de voormiddag af met een kopje koffie of thee en een gezellige babbel.

Satsang met Olette Luitwieler | Dit Moment

Satsang met Olette Luitwieler

Zondag 9 september 2018 (13u30 - 17u)

Olette Luitwieler is schrijver en spreker. Voor haar is spiritualiteit niet een of andere weg naar een andere wereld, naar boven of naar een hoger zelf. Integendeel, het is een val op de ene zijnsgrond die ons de 'herinnering' aan wie we werkelijk zijn teruggeeft en laat zien dat het alledaagse, dat soms zo banaal en ondraaglijk lijkt, helemaal niet ontvlucht hoeft te worden maar van een ongekende schoonheid en liefde is.

Inspiratiegroep Non-dualiteit Kortrijk | Dit Moment

Inspiratiegroep Non-dualiteit – Kortrijk

Zondag 30 september 2018 (10u30-12u30)

Ben je geboeid door non-dualiteit, advaita of spiritualiteit in het algemeen? In contact komen met dat wat we ten diepste zijn? Dan kan het heel inspirerend en verrijkend zijn om gelijkgestemden te ontmoeten! Tijdens het eerste uur van de bijeenkomst worden inspirerende teksten of citaten, telkens rond een centraal thema, afgewisseld met periodes van stilte om de inhoud diep te laten doordringen. Achteraf praten we even na in groep over wat bij ons leeft met betrekking tot het thema. We sluiten de voormiddag af met een kopje koffie of thee en een gezellige babbel.

Satsang met Jan Koehoorn

Zaterdag 24 november 2018 (13u30-17u)

Jan Koehoorn geeft sinds 1999 lezingen over zelfonderzoek in de traditie van de advaita vedanta. Zijn leraar was Alexander Smit, die op zijn beurt weer leerling was van Shri Nisargadatta Maharaj. Centraal in zijn bijeenkomsten staat het onderzoek naar de vraag: 'Wie ben ik werkelijk?' Niet als een kwestie van geloven want geloven ligt in de aannamesfeer. Onderzoeken is kijken, voor jezelf zien. Dat is de uitnodiging van advaita en ook de uitnodiging van Jan Koehoorn.

Satsang met Sharlih | Dit Moment

Satsang met Sharlih

Zondag 25 november 2018 (13u30-17u)

De satsangs met Sharlih zijn erop gericht om de stille Essentie, je ware Zelf te ontdekken. Via dialoog en meditatie kunnen onjuiste overtuigingen en beperkende patronen worden geëlimineerd, want de aard van de illusie is dat zij verdwijnt als we haar doorzien. Haar uitnodiging is om dieper dan je denken te gaan en je ware zelf in zijn volle omvang te ervaren.

Ontspannen in de kern van onszelf - meditatie en klankschalen | Dit Moment

Ontspannen in de kern van onszelf

Zondag 9 december 2018 (10u-12u)

Een uitnodiging om contact te maken met de rust die we van nature uit kennen en waarvan we eigenlijk nooit zijn weggeweest. We richten ons op de kern van wie we zijn en laten de identificatie met beperkende zelfbeelden los. Via begeleide meditatie, energetische gewaarzijnsoefeningen en klankschalen zinken we steeds verder weg in de echte Stilte en worden we ons voelbaar bewust van de Leegte, de essentie, van dat wat we in wezen zijn.